Лінія для очищення солодового ячменю

Прийом і очищення
Сортування і упаковка